click on picture to see it enlarged / close this page to return
klik op foto voor vergroting / sluit pagina om terug te kerenWOUDAGEMAAL

   

The Woudagemaal, situated in the Netherlands, was build in 1920 and still is the worlds biggest steam-powered pumping station.

Even untill today this installation is standby to lower the water level of the province of Friesland when necessary.

Thanks to it's unique character and propulsion, the Woudagemaal was registered on the Unesco World Heritage list.

The first 7 of the pictures are made in the boiler room, the 10 next ones in the turbine room.

See more info on www.woudagemaal.nl.

Pictured with fullframe digital SLR and lenses :
° ultra wide 12-24 mm
° circular fisheye 8 mm

Het Woudagemaal, in Nederland, is gebouwd in 1920 an het is nog steeds 's werelds grootste stoom-aangedreven gemaal.

Deze installatie is zelfs vandaag nog standby om het waterpeil van de provincie Friesland te verlagen als dat nodig is.

Dankzij het unieke karakter en de aandrijving, is het Woudagemaal opgenomen in de Unesco lijst van Werelderfgoed.

De eerste 7 foto's zijn gemaakt in het ketelhuis, de 10 volgende in de machinezaal.

Zie meer info op www.woudagemaal.nl.

Gefotografeerd met fullframe digitale SLR en lenzen :
° ultra-breedhoek 12-24 mm
° circulaire fisheye 8 mm