click on picture to see it enlarged / close this page to return
klik op foto voor vergroting / sluit pagina om terug te keren

VIADUCT MORESNET

The viaduct of Moresnet, close to the German frontier, makes part of the railway Antwerpen- Aachen, being the most intensive freight train line of Belgium. Between 2002 and 2004, all 22 steel bridge segments have been replaced.

Pictures 1-6: Weld works are done to remove the old bridge parts (1-2 nov 2003).
Picture 7: About half of the 22 bridge parts are replaced, so you see the train passing partly over old (2 sections right) and new (other sections left) bridge segments (2 aug 2003).
Pictures 8-13: The new bridge segments are assembled in Montzen and posed under a mobile stamp construction. Such a whole unit is transported 2 miles further on to Moresnet with double track units (1 may 2004).

About the viaduct and the replacement, see site
www.treinfoto2000.be/NMBS/Moresnet/moresnet.htm
with history and a lot of pictures, among them as well some of mine.

Used lenses
- Cosina 28-105 mm
- Sigma wide-angle 17-35 mm
- Sigma super wide-angle 12-24 mm
- Sigma diagonal fisheye 15 mm

Het treinviaduct van Moresnet, kortbij de Duitse grens, maakt deel uit van de spoorverbinding Antwerpen-Aken, de drukste goederenlijn van België. Tussen 2002 en 2004 werden alle 22 brugdelen vervangen.

Foto's 1-6: Laswerkzaamheden om de oude brugdelen te verwijderen (1-2 nov 2003).
Foto 7: Ongeveer de helft van de 22 brugdelen zijn vervangen, zo zie je de trein deels over oude (2 secties rechts) en nieuwe (andere secties links) brugdelen rijden (2 aug 2003).
Foto's 8-13: De nieuwe brugdelen worden ge-assembleerd in Montzen en onder een mobiele portaalconstructie gezet. Dit geheel wordt dan 3 km verder naar Moresnet getransporteerd op stellen van dubbele spoorbreedte (1 mei 2004).

Over het viaduct en de vernieuwing, zie site
www.treinfoto2000.be/NMBS/Moresnet/moresnet.htm
met geschiedenis en heelwat foto's, waaronder ook enkele van mij.

Gebruikte lenzen
- Cosina 28-105 mm
- Sigma breedhoek 17-35 mm
- Sigma ultra-breedhoek 12-24 mm
- Sigma diagonale fisheye 15 mm