click on picture to see it enlarged / close this page to return
klik op foto voor vergroting / sluit pagina om terug te keren


...................................... .... ..-----------....
KIWANIS K-DOLLS HASSELT

From 4 to 29 may 2016 you'll see in Hasselt a number of giant dolls along the street, between the Virga Jesse hospital and the train station. Each doll has been painted by a Belgian or a foreign artist.

This is an initiative of service club Kiwanis and the dolls are auctioned on May 27. The proceeds will go to a good cause, namely the care of children in hospitals.

See further information at:
http://www.kiwanis.be/k-dolls-in-hasselt-1454571300

(Photography: fullframe with 28-105 mm)

Van 4 tot 29 mei 2016 zie je in Hasselt een aantal reuzegrote poppen langs de straat, tussen het Virga Jesse ziekenhuis en het station. Elke pop werd beschilderd door een Belgische of een buitenlandse kunstenaar.

Dit is een initiatief van serviceclub Kiwanis en de poppen worden op 27 mei geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk de opvang van kinderen in ziekenhuizen.

Zie ook informatie op:
http://www.kiwanis.be/k-dolls-in-hasselt-1454571300

(Fotografie: fullframe met 28-105 mm)