click on picture to see it enlarged / close this page to return
klik op foto voor vergroting / sluit pagina om terug te keren

HOLTUM.................disappeared/verdwenen

The history of this building in Holtum (Born, the Netherlands) goes back untill the 13th century. It was a farm, but longer ago, is was also a convent. The smallest building part was a plague-house, which found its origin in the middle of the 18th century.

The last owner, Mr. Laumen, lived in the building untill 2000 and removed than to his daughter in Susteren. Since than, the building became ruinous. This because in recent times, this en-vironment became industrial zone Holtum-North and so the farm had to disappear some day.

Unfortunately, this happened indeed. In the middle of September 2006, the ruins have been totally demolished within a few days.

The pictures have been made in April and June 2006, so they remember to something that, after hundreds of years, isn't there anymore …

With special thanks to Mr. Laumen for the information he provided.


(Used lens : circular fisheye 8 mm)

PS Have also a look to the sepia version of this serie !

De geschiedenis van dit gebouw te Holtum (Born, Nederland) gaat terug tot de 13de eeuw. Het was een boerderij, maar in een verder verleden ook een nonnenklooster. Het kleinste gebouwtje was een pesthuis en vond zijn oorsprong midden 18de eeuw.

De laatste eigenaar, Dhr Laumen, woonde er tot 2000 en trok dan in bij zijn dochter in Susteren. Sindsdien stond het gebouw te vervallen. In recente tijden werd deze omgeving namelijk industriezone Holtum-Noord en was de boerderij gedoemd om te verdwijnen.

Helaas is dit ook gebeurd, midden september 2006 werd de ruine op enkele dagen tijd volledig met de grond gelijk gemaakt.

De foto's zijn gemaakt in april en juni 2006 en herinneren dus aan iets dat er, na honderden jaren, nu niet meer is …

Met bijzondere dank aan Dhr Laumen voor de informatie die hij verstrekte.


(Gebruikte lens : circulaire fisheye 8 mm)

NB Kijk ook eens naar de sepia-versie van deze serie !